Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kadra

Wykaz kadry pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowkiego w Rypinie Rok szkolny 2017/2018

 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne Nauczany przedmiot/prowadzone zajecia/typ szkoły Stopień awansua zawodowego
1. Janina Andrzejczuk Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika specjalna, studia podyplomowe: logopedia, wychowanie fizyczne, Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Zajęcia rewalidacyjne inne ,

 

Nauczanie indywidualne G

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

dyplomowany
2. Renata Bojarska Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika opiekuńczo wychowawcza kurs kwalifukacyjny: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Obowiązki pedagoga,

 

zajęcia rewalidacyjne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

dyplomowany
3. Katarzyna Krusińska Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika rewalidacyjna, kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika, pedagogika terapetyczna Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Zajęcia rewalidacyjne kontraktowy
4. Marta Czachorowska Dyplom ukończenia studiów wyższych: wychowanie przedszkolne, kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Obowiązki nauczyciela w przedszkolu specjalnym stażysta
5. Anna Dąbkowska Dyplom ukończenia studiów wyższych: biologia- nauczanie biologii, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Nauczanie indywidualne Wiedza o społeczeństwie Wychowanie do życia w rodzinie Zajęcia rewalidacyjne

 

Przyroda

stażysta
6. Jolanta Dąbrowska Dyplom ukończenia studiów I stopnia: pedagogikapedagogika wczesnoszkolna z pedagogiką przedszkolną, studia II stopnia: logopedia Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Obowiązki logopedy

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

kontraktowy
7. Barbara Górecka Dyplom ukończenia studiów wyższych: wychowanie techniczne, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, informatyka i technologia informacyjna Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Zajęcia z wychowawcą zajęcia rewalidacyjne nauczanie indywidualne zajęcia techniczne informatyka technika

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

dyplomowany
8. Jowita Górecka Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika kultura fizyczna-wychowanie fizyczne, studia podyplomowe oligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Wychowanie fizyczne Zajęcia sportowe

 

Nauczanie indywidualne

kontraktowy
9. Gunerko Anna Dyplom ukończenia studiów wyższych: edukacja wczesnoszkolna, kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Edukacja wczesnoszkolna Nauczanie indywidualne Zajęcia rewalidacyne kontraktowy
10. Małgorzata Jaguścik Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika specjalna studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, j.polski, podstawy przedsiębiorczości, historia Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Zajęcia z wychowawcą Język polski

 

Historia Podstawy przedsiębiorczości Nauczanie indywidualne Zajęcia rewalidacyjne

dyplomowany
11. Mirosława Krajewska Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika z wychowaniem przedszkolnym, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, język polski Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Godzina z wychowawcą Język polski Zajęcia rewalidacyjne Nauczanie indywidualne dyplomowany
12. Ilona Kuczyńska Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika wczesnoszkolna – nauczanie zintegrowane, studia podyplomowe: matematyka oligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Zajęcia kształtujące kreatywność Zajecia rozwijające komunikowanie się Mateamtyka Nauczanie indywidualne Zajęcia rewalidacyjne kontraktowy
13 Barbara Kujawska Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika specjalna studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, j.polski, muzyka Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Język polski Muzyka Zajęcia rewalidacyjne Godzina z wychowawcą

 

Nauczanie indywidualne

dyplomowany
14 Mazanowska Hanna Dyplom ukończenia studiów wyższych: edukacja wczesnoszkolna,studia podyplomowe przyroda, matematyka. Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Świetlica

 

Zaj, rewalidacyjne

Przysposobienie do pracy

dyplomowany
15. Małgorzata Lewicka Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika specjalna studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna z kształceniem zintegrowanym Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Edukacja wczesnoszklna

 

Zajęcia rewalidacyjne

dyplomowany
16. Joanna Maciejewska Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Studia podyplomowe: pedagogika szklna, oligofrenopedagogika, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Naucz. Indywidualne Przysposobienie do pracy Zajecia rewalidacyjne Doradztwo zawodowe dyplomowany
17. Cezary Maciejewski Dyplom ukończenia studiów wyższych: wychowanie fizyczne

 

Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, terapia sensoryczna

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Wychowanie fizyczne Zajęcia rewalidacyjne

 

Wczesne wspomaganie rozwoju

dyplomowany
18. Sylwia Maćkiewicz Dyplom ukończenia studiów wyższych: teologia,

 

studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Religia dyplomowany
19. Milena Malinowska Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika w zakresie resocjalizacji Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, fizyka Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Fizyka Funkcjonowanie osobiste i spoleczne Naucz. Indywidualne Zajecia kszt. kreatywnosć dyplomowany
20. Agnieszka Milewska Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika rewalidacyjna, Studia podyplomowe: geografia, technologia informacyjna, oligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Geografia Zaj. rozwijające kreatywność Nauczanie indywidualne

 

Zajęcia rewalidacyjne

dyplomowany
21. Katarzyna Myślińska Dyplom ukończenia studiów wyższych:pedagogika specjalna Studia podyplomowe: przyroda, nauczanie chemii, nauczanie biologii Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Biologia chemia zaj. rewalidacyjne naucz. indywidualne dyplomowany
22. Monika Nowowiejska Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika wczesnoszkolna, studia I stopnia: pedagogika wieku dziecięcego, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Naucz. Indywidualne Przysposobienie do pracy Zajęcia rewalidacyjne kontraktowy
23. Jolanta Obrębska Dyplom ukończenia studiów wyższych: teologia, studia podyplomowe: ooligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym religia dyplomowany
24. Beata Piechowiak Dyplom ukończenia studiów wyższych: bibliotekatrstwo, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Obowiązki bibliotekarza swietlica naucz. indywidualne dyplomowany
25. Katarzyna Pietrkiewicz Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedgogika rewalidacyjna, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, eduakcja wczesnoszkolna, Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Naucz. Indywidualne Zajęcia rozijaące kreatywność zajęcia rewalidacyjne

 

Wczesne wspomaganie rozwoju

kontraktowy
26. Renata Pilarska Dyplom ukończenia studiów wyższych:nauczanie poczatkowe, kształcenie zintegrowane, Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, wychowanie przedszkolne, surdopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Funkcjonowanie w środowisku Plastyka Zajęcia rewalidacyjne Muzyka z rytmiką Naucz. indywidualne

 

Wczesne wspomaganie rozwoju

dyplomowany
27. Aleksandra Czajkowska

 

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym j. niemiecki Naucz. Indywidualne Zajecia rewalidacyjne kontraktowy
28. Edyta Sobiechowska Dyplom ukończenia studiów wyższych: nauczanie początkowe, studia podyplomowe: edukacja dla bezpieczeństwa, oligofrenopedagogika, matematyka, Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Zaj. rewalidacyjne Zaj. z wychowawcą Edukacja dla bepieczeństwa Matematyka Naucz. indywidualne dyplomowany
29. Izabela Szymańska Dyplom ukończenia studiów wyższych: psychologia zdrowia i psychoterapia, Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Obowiązki psychologa

 

Wczesne wspomaganie rozwoju

kontraktowy
30. Jarosław Tomkowski Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika organizacja i zarządzanie oświata, studia podyplomowe: resocjalizacja i profilaktyka społeczna, edukacja i wychowanie młodziezy gimnazjalnej, kurs kwalifikacyjny : oligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Zaj. rewalidacyjne dyplomowany
31. Dorota Urbańska Dyplom ukończenia studiów wyższych: edukacja wczesnoszkolna, Studia podyplomowe: historia, oligofrenopedagogika, Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Zajęcia rozwijające kominikowanie się Funkcjonowanie osobiste i społeczne naucz. indywidualne Zaj. rewalidacyjne Zaj. rozwijające kreatywność Historia

 

Nauczanie indywidualne

Wczesne wspomaganie rozwoju

dyplomowany
32. Anna Walasiewicz Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika wczesnej edukacji, Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, j. niemiecki, terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Obowiazki nauczyciela w przedszkolu specjalnym kontraktowy
           
           
35. Monika Witkowska Dyplom ukończenia studiów wyższych: edukacja wczesnoszkolna, Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Naucz. indywidualne Funkcjonowanie osobiste i społeczna Zaj. rewalidacyjne Zaj. rozwijające kreatywność mianowany
36. Aleksandra Wysakowska Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Naucz. indywidualne zaj. rewalidacyjne

 

Zaj. rewalidacyjno-wychowawcze

kontraktowy
37. Paulina Wysocka Dyplom ukończenia studiów wyższych:pedagogika resocjalizacyjna, Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Technika Przysposobienie do pracy Zaj. rewalidacyjne Naucz. indywidualne

 

Wczesne wspomaganie rozwoju

kontraktowy
38. Marzena Zaleśkiewicz Dyplom ukończenia studiów wyższych: pedagogika rewalidacyjna, Studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

 

Socjoterapia

Logopedia

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Edukacja wczesnoszkolna

 

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych

dyplomowany
39. Bozena Zasada Dyplom ukończenia studiów wyższych: Pedagogika rewalidacyjna, studia podyplomowe: plastyka, oligofrenopedagogika, Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Plastyka Zaj. artystyczne Funkcjonowanie osobiste i społeczne Przysposobienie do pracy Naucz. indywidualne Zaj. rewalidacyjne dyplomowany
Data dodania: 2021-05-27 09:17:17
Data edycji: 2021-06-06 06:49:11
Ilość wyświetleń: 436

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej