Życzymy miłego dnia
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia Szkoły

Historia Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie

            Edukacja specjalna ma 35-letnią tradycję. Początki naszej szkoły sięgają już lat siedemdziesiątych. Pierwsze klasy specjalne w Rypinie tworzone były przy szkołach masowych: Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy 3 maja oraz Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Sportowej 19. Razem ze wzrostem liczby uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych pojawił się problem lokalowy oraz wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Przyspieszyło to decyzję o rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o dwa dodatkowe skrzydła, nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem sportowym, stołówkę oraz izby lekcyjne.

              W 1985 roku do rozbudowanego obiektu przeniesiono klasy specjalne ze Szkoły Podstawowej nr 1. Już w roku szkolnym 1985/1986 było osiem oddziałów, w których uczyło się 120 uczniów. Funkcję dyrektora pełniła pani Bogusława Rydzyńska. Zwiększyła się liczba kadry pedagogicznej zatrudnionej tylko w klasach specjalnych posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Specyfika nauczania specjalnego oraz zwiększająca się liczba uczniów z terenu miasta i powiatu zadecydowała o przekształceniu klas w odrębną placówkę. Decyzją Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 1987 roku powołano z dniem 1 września 1987 roku  Szkołę Podstawową Specjalną dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z siedzibą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rypinie. 1 września 1987 odbyła się pierwsza inauguracja roku szkolnego dla dwóch placówek połączonych wspólną lokalizacją oraz dyrekcją.

           W 1996 roku szkoły zostały rozdzielone. Powołano odrębną dyrekcję oraz odrębne finanse. Dyrektorem szkoły została pani Marzena Winnicka, która funkcję pełniła do 1999 roku.

           W tym samym roku w związku z reformą systemu oświaty szkoła została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Młyńskiej 12. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 1999 roku powołano Zespół Szkół Specjalnych obejmujący dotychczasową  Szkołę Podstawową Specjalną oraz Gimnazjum Specjalne.  Dyrektorem została pani Barbara Kujawska, która pełniła tę funkcję przez 10 lat. W 2003 roku rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształciła uczniów w dwóch kierunkach: kucharz małej gastronomi i ślusarz.  Aktualnie funkcjonuje jako Szkoła Branżowa I stopnia przygotowująca młodzież do pracy zawodowej w wielu kierunkach.

         Do istotnych przemian zaliczyć należy zmiany dotyczące nawy szkoły , której dokonano z dniem 25 maja 2006 roku uchwałą Rady Powiatu na Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego.  Nastąpiło uroczyste nadanie imienia szkoły. Dzień ten na pewno zapadł               w pamięci Grona Pedagogicznego oraz uczniów. W 2006 roku została powołana również Szkoła Muzyczna I stopnia. 

         Od roku szkolnego 2009/2010 funkcję dyrektora objął pan Jarosław Tomkowski. Z jego inicjatywy 31 marca 2010 roku w skład Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie weszła Szkoła Przysposabiająca do Pracy. We wrześniu 2011  powołano oddział przedszkolny dla dzieci  z autyzmem. Od kilku lat szkoła w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obejmuje swoim działaniem dzieci z całego powiatu.

           Szkoła zaczęła coraz bardziej się rozwijać i specjalizować. Została zmodernizowana ,wyposażona w nowoczesny sprzęt, komputery, tablice i ekrany interaktywne oraz pomoce dydaktyczne. Pomieszczenia zostały odnowione oraz nowocześnie urządzone. Wyszliśmy  naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych uczniów i rodziców. Nasza kadra  posiada szeroki wachlarz kompetencji, a metody i formy pracy są dostosowywane indywidualnie.

Największą jednak bolączką były lokalowe ograniczenia, które warunkują  większe przedsięwzięcia związane z ofertą szkoły. Poczynione kroki przez dyrektora Jarosława Tomkowskiego sprawiły, że władze powiatu przychylnie ustosunkowały się do  projektu budowy nowej szkoły .

             W dniu 06.07.2021 r. starosta rypiński Jarosław Sochacki, wicestarosta Piotr Czarnecki, główna księgowa Starostwa Powiatowego w Rypinie Magdalena Chruściel - działając w imieniu skarbnik powiatu Joanny Fabiszewskiej - oraz prokurent firmy WIKSBUD Zbigniew Sieradzki podpisali umowę na budowę nowej szkoły specjalnej i muzycznej dla Zespołu Szkół nr 5, na kwotę ponad 14mln złotych. Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Mławskiej 54, gdzie w przyszłości powstanie Powiatowe Centrum Edukacyjno-Społeczne. Szkoła zostanie przeznaczona i przystosowana dla dzieci niepełnosprawnych  z powiatu rypińskiego.

            13 10 2021 odbyło się uroczyste wbicie pierwszej łopaty pod budowę szkoły. Kolejna ważna data to 26 maja 2022- wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę naszej szkoły.  

            Po wielu latach uczniowie i nauczyciele zyskali swoje własne edukacyjne lokum.  Rok szkolny 2023/2024 to nowy etap historii naszej szkoły. Dzieci będą mogły nareszcie uczyć się w nowoczesnej, specjalistycznej szkole, która dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych

               Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili i przyczyniają się do spełnienia naszego największego marzenia. 

Red. mgr Mirosława Krajewska

 

 

 

 

Data dodania: 2021-05-27 09:14:26
Data edycji: 2023-08-17 23:48:56
Ilość wyświetleń: 1888

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej